Zásady používání souborů cookie

Informace o souborech cookie

Naše webové stránky využívají soubory cookie. Používáním této webové stránky a potvrzením souhlasu s těmito zásadami dáváte serveru Apple Report svolení používat soubory cookie v souladu s podmínkami těchto zásad.

Soubory cookie jsou soubory, které webové servery odesílají do webových prohlížečů, a které jsou poté v prohlížečích uloženy.

Informace jsou následně odeslány zpět na server vždy, když si prohlížeč ze serveru vyžádá některou stránku. Webový server může touto cestou rozpoznat konkrétní webové prohlížeče a sledovat je.

Existují dvě základní dělení souborů cookie: s platností po dobu relace a trvalé:

 • Soubory cookie platné po dobu relace se z počítače odstraní ihned po zavření prohlížeče.
 • Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy v počítači až do jejich odstranění nebo do ukončení jejich platnosti.

Soubory cookie serveru Apple Report

Server Apple Report využívá na této webové stránce soubory cookie z následujících důvodů:

 • ke sběru dat o uživateli skrze nástroj Google Analytics,
 • ke vhodnému zpřístupnění obsahu ve službě Facebook,
 • pro zobrazení doporučení uživatelům, kteří již web dříve navštívili,
 • pro zpřístupnění skriptu JavaScript pro sdílení na sociálních sítích „AddThis“ na straně klienta, který zajistí, aby se uživateli při sdílení stránky zobrazil aktuální počet sdílení,
 • k určení totožnosti uživatele v případě jeho přihlášení (anonymní uživatelé tyto soubory cookie neobdrží),
 • k zachování uživatelova seznamu položek ke srovnání i do další relace,
 • Server Apple Report využívá současně i nástroj AdWords umožňující sledování konverzí a retargeting. Jedná se o soubory cookie třetí strany s životností 90 dnů nebo 2 roky.

Soubory cookie společnosti Google

Server Apple Report využívá nástroj Google Analytics, s jehož pomocí analyzuje používání této webové stránky. Google Analytics vytváří statické i jiné informace o používání webové stránky. K tomu využívá soubory cookie uložené v počítačích uživatelů. Vytvořené údaje o naší webové stránce se používají k tvorbě hlášení o používání webové stránky. Funkce souborů cookie společnosti Google jsou ve zkratce následující:

 • určení domény, která se bude hodnotit,
 • rozlišení jedinečných uživatelů,
 • zapamatování počtu a času předchozích návštěv,
 • zapamatování informací o zdroji komunikace,
 • určení začátku a konce relace,
 • zapamatování hodnot vlastních proměnných na úrovni návštěvníka.

Společnost Google ponechá tyto informace uložené po dobu od 30 minut po 2 roky, a to v závislosti na typu souboru cookie. Zásady ochrany osobních údajů pro společnost Google naleznete na adrese http://www.google.com/privacypolicy.html

Zamítnutí souborů cookie

Většina prohlížečů umožňuje přijímání souborů cookie zamítnout.

 • V prohlížeči Internet Explorer můžete zamítnout všechny soubory cookie kliknutím na možnosti Nástroje, Možnosti Internetu, Osobní údaje a nastavením úrovně „Nejvyšší“ pomocí dostupného posuvníku.
 • V prohlížeči Firefox můžete upravit nastavení souborů cookie kliknutím na možnosti Nástroje, Možnosti, Ochrana soukromí.
 • V prohlížeči Safari můžete upravit nastavení souborů cookie kliknutím na možnosti Předvolby, Osobní údaje.
 • V prohlížeči Chrome můžete upravit nastavení souborů cookie kliknutím na možnosti Nastavení, Ochrana soukromí.

Zablokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na používání některých webových stránek.

Další informace

Pokud vás zajímají další informace o zásadách serveru Apple Report o ochraně osobních údajů a typech ukládaných informací, nebo pokud budete mít zájem o smazání všech informací, které máme o vaší osobě k dispozici, můžete se na nás obrátit.